OCHRANA OSOBNICH údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) (Úř. Věst. L 119, s. 1) (dále jen "RODO"), bychom Vás rádi informovali, že:
Spoluadministrátoři vašich osobních údajů jsou Tektura Opakowania Papier S.A. umístěný v Tychy, ul. Katowická 182, zapsaná do rejstříku národního soudu pod číslem 0000068512, s číslem NIP: 6460323966, REGON: 272583717 a Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. Z O.O. umístěný v Tychy, ul. Katowická 182 byla zapsána do rejstříku vnitrostátního soudu pod číslem 0000162520 s číslem NIP: 6462379497, REGON: 276165046.


Kontakt s administrátory osobních údajů - iod@topsa.pl


Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem provedení smlouvy - podle čl. 6 odst. 1 lit. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.


Příjemci vašich osobních údajů budou pouze subjekty oprávněné k získání osobních údajů nebo:
• Subjekty, které se podílejí na provádění objednávky
• Účetní úřad


Ms / Mr osobní údaje budou uloženy na základě oprávněných zájmů regulátorem (údaje jsou zpracovávány až do ukončení zpracování pro podnikové plánování) čl. 6 odst. 1 lit. f RODO.

Máte / má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

Máte právo podat stížnost orgánu dozoru.


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnout údaje mohou vést k odmítnutí zakázky.