TOP S.A.
Firma

fabryka papieru

Fabryka papieru
– Fabryka tektury

Tektura Opakowania Papier jest Spółką Akcyjną o prywatnym kapitale i historią związaną od początku istnienia z papiernictwem na ziemiach polskich.

Firma posiada trzy maszyny papiernicze zlokalizowane w Wydziale Papierni w Tychach Czułowie i Wydziale Tektur Litych i Sklejanych w Katowicach – Kostuchnie. Maszyny produkujące papiery pokryciowe, tektury tulejowe i lite są zintegrowane w liniach przetwórczych dla produkcji bobin oraz tektur sklejanych. Spółka zatrudnia ponad 200 pracowników. Jest istotnym dostawcą dla wielu krajowych i europejskich producentów tulei, papierów toaletowych oraz mebli.

Nasze
Cele

Produkcja tektury i bobin papierowych

Produkcja tektury i bobin papierowych – Nasze cele

Celem TOP S.A.  jest produkcja wysokiej jakości tektur i papierów makulaturowych oraz bobin papierowych. Ciągle usprawniamy naszą produkcję, dążąc do osiągnięcia jak najwyższej jakości wyrobów. Nasze tektury lite i tektury w arkuszach, papiery makulaturowe oraz bobiny papierowe spełniają wszelkie standardy wymagane od tego rodzaju produktów. Nie zwalnia nas to jednak od szukania nowych rozwiązań i zwiększania rygorów ekologicznych. Aktywnie funkcjonujemy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W poczuciu odpowiedzialności za ochronę przyrody wdrażamy nowe metody wykorzystywania makulatury i recyklingu.

Naszym działaniem budujemy długotrwałe i profesjonalne relacje z partnerami handlowymi.

Historia Firmy

1883 - Właściciel apteki z Jeleniej Góry bierze ziemię w wieczystą dzierżawę od Księcia Pszczyńskiego pod budowę fabryki celulozy we wsi Czułów

1887 - Uruchomienie produkcji

1914 - Budowa osiedla robotniczego i szkoły w pobliżu fabryki Pierwsza wojna światowa – spadek produkcji, poważne zniszczenia w fabryce

1922 - Górnośląska Fabryka Celulozy i Papieru Spółka Akcyjna – plan przebudowy zakładu; uruchomienie młyna do masy papierowej

1925 - Zainstalowanie pierwszej maszyny do produkcji papierów opakowaniowych

1945 - Zakład zniszczony w 80%, cała załoga bierze udział w odbudowie; fabryka zostaje znacjonalizowana

1970 - Fabryka zatrudnia 930 osób i zajmuje wiodącą pozycję w produkcji papieru w Polsce

1972 - Modernizacja maszyn do produkcji papieru opakowaniowego

1974 - Nowa maszyna do produkcji tektury klejonej

1976 - Likwidacja młyna do masy papierniczej

1992 - Tychy i Kostuchna – Śląska Fabryka Papieru zatrudnia 400 osób

1995 - Ustanowienie SILESIANPAP S.A. przez Skarb Państwa

1996 - Instalacje do oczyszczania ścieków zakończone i uruchomione. W listopadzie 1996 francuska grupa OTOR objęła pakiet kontrolny na mocy umowy ze Skarbem Państwa. Nowa firma została zarejestrowana jako OTOR Silesia S.A.

1997 - Wdrożenie produkcji tektury falistej i jej przetwórstwa

2007 - Konsorcjum inwestorów kupuje firmę. Zmiana nazwy na TOP S.A.

2011 - THIMM Verpackung & SAICA Pack kupuje część Przedsiębiorstwa obejmującą produkcję i przetwórstwo tektury falistej i tworzy firmę TOP THIMM Opakowania. TOP SA modernizuje produkcję i przetwórstwo papieru i tektury litej.

2012 - Spółka przeprowadza reinstalację makulaturowni i za pomocą hydropulpera wysoko stężeniowego rozpoczyna recykling opakowań wielomateriałowych. Rozwijając przetwórstwo papieru bezpośrednio z linii maszyn papierniczych przyjmuje strategię wejścia do grupy liderów w produkcji bobin, tektur litych i sklejanych.

2015 - Modernizacja systemu odpylania oraz odzysku ciepła w zakładowej kotłowni zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Katowicach.

2015-2016 - Modernizacja maszyn MPIV oraz MPV

2016 - TOP SA zostaje członkiem PIE - Polskiej Izby Ekologii

Zarząd
Firmy

 • Andrzej Kowalczyk

  Andrzej Kowalczyk

  Prezes Zarządu
  Strategia, rozwój firmy, inwestycje, technologie i technika
 • Marek Kosewski

  Marek Kosewski

  Wiceprezes Zarządu
  Sprzedaż, zakupy