Recykling


RecyklingOchrona środowiska jest istotnym punktem w zarządzaniu naszą firmą. Aby utrzymać zasadę zrównoważonego rozwoju staramy się rozsądnie wykorzystywać zasoby naturalne. Jako producent wyrobów papierowych posiadający instalację do recyklingu makulatury mamy świadomość, jak istotną ważną rolę spełnia segregacja i racjonalna gospodarka odpadami już w każdym gospodarstwie domowym, dlatego współdziałamy z organizacjami oraz innymi firmami w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Naszą ekologiczną działalność doceniły ogólnopolskie i lokalne media. Zapraszamy do obejrzenia programów na nasz temat:

TVP "Ekoagent" z 11 czerwca 2013r. 

http://www.tvp.pl/katowice/edukacja/ekoagent/wideo/11-czerwca/11400467

TVP "Śmieci - nasza sprawa" z 26 kwietnia 2013r. 

http://www.tvp.pl/katowice/edukacja/smieci-nasza-sprawa/wideo/26-kwietnia/10893110

Dzień Dobry TVN z 4 kwietnia 2013r

http://www.tvp.pl/katowice/edukacja/smieci-nasza-sprawa/wideo/26-kwietnia/10893110

 

  • W 2011 roku uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat FSC® CU-COC-816877, który potwierdza, że surowce używane przez nas w procesie produkcyjnym pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanej i nadzorowanej gospodarki leśnej.
  • Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków o wydajności 1 000 000 000 litrów rocznie, co zapewnienia stały przepływ wody wysokiej czystości i gwarantuje oddawanie czystej wody ponownie do ekosystemu.
  • Poprzez kontrolę i stałe zapobieganie zanieczyszczeniom, minimalizowanie odpadów produkcyjnych i system ciągłego doskonalenia proekologicznej polityki działamy zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska.

Z jednej tony makulatury można wyprodukować taką samą ilość papieru, co z 17 drzew. Nasza instalacja przerabia ponad 55 000 makulatury rocznie na nowy papier. W 2012 roku zmodernizowaliśmy nasz park maszynowy i uruchomiliśmy wysoko stężeniowy hydropulper pozwalający wyodrębnić z opakowań kartonowych do płynnej żywności pierwotne włókna celulozy i traktować te opakowania wielomateriałowe jako surowiec. Dzięki temu staliśmy się jedną z niewielu instalacji mogącą przeprowadzać recykling tego odpadu. Podejmujemy współpracę z organizacjami propagującymi racjonale zagospodarowanie odpadu-surowca w Polsce. Zapraszamy dostawców makulatury do podjęcia współpracy handlowej.