Recyklace


RecyklingOchrana životního prostředí je významný bod našeho hospodaření. Abychom plnili zásady udržitelného rozvoje, snažíme se rozumě využívat přírodní zdroje. Jsme výrobce, který vlastní zařízení na recyklaci papíru a jsme si vědomí, že třídění a racionální nakládání s odpady hraje důležitou úlohu v každé domácnosti a proto spolupracujeme z organizacemi a jinými společnostmi, abychom zvyšovali povědomí veřejnosti v o životním prostředí.

  • V roce 2011 obdrželi jsme mezinárodní certifikát FSC® CU-COC-816877 potvrzující, že suroviny, které používáme ve výrobním procesu, pocházejí z odpovědného lesního hospodaření.
  • Vlastníme čistírnu odpadních vod s kapacitou 1 000 000 000 litrů ročně, proto mámé zajištěný stálý průtok velmi čisté vody a opětně vrácíme vodu do ekosystému.
  • Působíme v souladu se všemi předpisy o ochraně životního prostředí, což znamená, že naše firma stále kontroluje a zabrání znečištění , minimalizuje odpady z výrobní činnosti a nepřetržitě dokonalí ekologickou politiku.

Použitím jedné tuny sběrového papíru se totiž ušetří 17 stromů. Naše zařízení zpracovává ročně více než 55 000 sběrového papíru, z něhož se vyrábí nový papír. V roce 2012 modernizovali jmse naše strojní zařízení a zpustili jsme vysokotlaký hydrapulper, který umožňuje oddělit původní celulózové vlákna z lepenkových obalů pro tekuté potraviny. Díky tomu tyto kombinované obaly můžou být použity jako surovina. Z tohoto důvodu jsme jedno z velmi mála zařízení, které můžou recyklovat tento odpad. Spolupracujeme s organizacemi, které podporují racionální nakládání s odpady-surovinou v Polsku. Vyzýváme dodavatele sběrového papíru k obchodní spolupráci.